Terma & Syarat

1 ) Penjual dan pembeli tidak dibenarkan berhubung di luar klikpakar.com iaitu segala komunikasi,petukaran fail atau maklumat mesti dilakukan di gengmurah.com

2) PEMBAYARAN YANG DITERIMA (PENJUAL)

Perkhidmatan pada gengmurah.com adalah 100% percuma. Kami menyimpan 20% dari setiap transaksi yang berjaya diselesaikan. Bayaran berbeza bergantung kepada jumlah nilai transaksi dan level penjual.

Commission dikenakan : RM0.00 – 20.00 nilai setiap transaksi

20%     Level 0

20%     Level 1

20%     Level 2

20%     Level 3

Commission dikenakan: RM20.00 – 50.00 nilai setiap transaksi

19%     Level 0

17%     Level 1

15%     Level 2

13%     Level 3

Commission dikenakan: RM50.00 – 100.00 nilai setiap transaksi

18%     Level 0

16%     Level 1

14%     Level 2

12%     Level 3

Commission dikenakan: RM100.00 keatas nilai setiap transaksi

11%     Level 0

10%    Level 1

9%      Level 2

8%      Level 3

3)  Apabila penjual tidak berjaya menyiapkan tugas yang diperlukan pembeli maka duit akan dikembalikan semula kepada pembeli tanpa dikenakan cas-cas tersembunyi.