Terma & Syarat

1 ) Penjual dan pembeli tidak dibenarkan berhubung di luar klikpakar.com iaitu segala komunikasi,petukaran fail atau maklumat mesti dilakukan di gengmurah.com

2) PEMBAYARAN YANG DITERIMA (PENJUAL)

Perkhidmatan pada gengmurah.com adalah 100% percuma. Kami menyimpan 10% dari setiap transaksi yang berjaya diselesaikan. Bayaran berbeza bergantung kepada jumlah nilai transaksi dan level penjual.

Commission dikenakan : RM0.00 – 20.00 nilai setiap transaksi

10%     Level 0

10%     Level 1

9%     Level 2

8%     Level 3

Commission dikenakan: RM20.00 – 50.00 nilai setiap transaksi

9%     Level 0

8%     Level 1

7%     Level 2

6%     Level 3

Commission dikenakan: RM50.00 – 100.00 nilai setiap transaksi

8%     Level 0

7%     Level 1

6%     Level 2

5%     Level 3

Commission dikenakan: RM100.00 keatas nilai setiap transaksi

7%     Level 0

6%    Level 1

5%      Level 2

4%      Level 3

 

3)  Jika penjual tidak berjaya menyiapkan tugas yang diperlukan pembeli maka duit akan dikembalikan semula kepada pembeli tanpa dikenakan cas-cas tersembunyi.

4) Klikpakar berhak untuk menolak atau membuang jualan anda jika terbabit kesalahan.

Apa-apa soalan atau memerlukan bantuan? hubungi kami di facebook